Tepelná čerpadla NeoRé

Tepelná čerpadla NeoRé

Tepelné čerpadlo řady Neoré je určeno pro vytápění rodinných domů nebo menších průmyslových objektů. Výrobek je určen pro připojení na nízkoteplotní topnou soustavu. Ideální topnou soustavou jsou především podlahové, stěnové a stropní vytápění. Připojení klasických nástěnných konvektorů je teoreticky možné ale je limitováno maximální výstupní teplotou topné vody 50°C. Při této teplotě je ale horší COP (účinnost). Při aplikaci pro nástěnné konvektory je nutno provést výpočet jejich výkonu pro teplotu vstupní vody na 45-50°C a porovnat s tepelnou ztrátou dané místnosti. Tepelné čerpadlo může být použito jako zdroj chladící vody.

Základní konstrukční prvky:

Venkovní jednotka. Je zhotovena z ocelového plechu s kvalitní antikorozní úpravou zhotovenou pomocí elektrostatického práškového laku. Srdcem je invertní DC dvoustupňový kompresor, který je v oblasti tepelných čerpadel pokrokovou novinkou a je zárukou spolehlivosti a dlouhé životnosti. Dále obsahuje výparník s antikorozní úpravou a životností přes 30let, ventilátor(y) s proměnnými otáčkami, elektronický expanzní ventil, kontrolní a měřící prvky.

Vnitřní kondenzační jednotka. Srdcem je kvalitní deskový výměník chladivo/voda. Další podstatnou částí je kvalitní regulátor Teco se sofistikovaným software, který má na starosti nejen chod samotného tepelného čerpadla, ale i celkovou regulaci teploty v objektu. Regulátor zajišťuje kaskádní regulaci tepelného čerpadla s bivalentním zdrojem, kdy při nedostatku výkonu tepelného čerpadla připíná dvojstupňově bivalentní zdroj. Nabízí také možnost připojení PC přes webové rozhraní pro komfortní a efektivní obsluhu tepelného čerpadla. Dále obsahuje jistící, měřící a regulační prvky.

Princip činnosti

Tepelné čerpadlo je zařízení na získávání nízkoteplotní energie ze zvoleného zdroje a její převod do vyšší teplotní hladiny. Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda využívá teplo z okolního vzduchu. Srdcem tepelného čerpadla je výkonný kompresor pomocí kterého je v hermeticky uzavřeném okruhu chladivo stlačováno a posléze expandováno. Přitom se využívá výhodných vlastností chladícího média, v našem případě se jedná o ekologické chladivo R410. Na vstupní straně (venkovní jednotka a její výparník) je pomocí ventilátoru venkovní vzduch proháněn přes teplosměnou plochu výparníku. V něm koluje chladivo, které prošlo expanzním ventilem a prudce se ochlazuje na teplotu, která je nižší než teplota okolního vzduchu. Chladivo se ve výparníku ohřeje (např. z mínus 17 °C na mínus 10°C) a toto získané teplo je uloženo v chladivu a dále je kompresorem "stlačeno" a distribuováno do kondenzátoru (vnitřní jednotky). Ve vnitřní jednotce v deskovém kondenzátoru chladivo kondenzuje a tím předává teplo do topného média (topná voda). Zkondezované chladivo pak míří do expanzního ventilu a celý cyklus se neustále opakuje.

Možnosti rozšíření obsluhy

Tepelná čerpadla NeoRé

 

TEPELNÁ ČERPADLA ZLÍN, vzduchotechnika, klimatizace, projektování, realizace

rychlý kontakt: +420 602 772 323 od 8:00 - 18:00 hod.

Úvod Tepelná čerpadla Vzduchotechnika a klimatizace Servis a revize Kotlíková dotace Realizace Kontakt